Στον... αέρα βρίσκονται οι μετεγγραφές πολύτεκνων, τρίτεκνων οικογενειών και των υπόλοιπων υποπεριπτώσεων διότι το σχετικό άρθρο 53 του νόμου 4264/14, που ψηφίστηκε πρόσφατα, επανέφερε τις μετεγγραφές, αλλά με μία κρίσιμη λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του τμήματος υποδοχής. Το ζήτημα, βέβαια, αφορά πρωτίστως τα κεντρικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ που δέχονται το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων μετεγγραφής.

Η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων λήγει τη Δευτέρα 14 Ιουλίου και δεν αποκλείεται οι υποψήφιοι να βρεθούν προ εκπλήξεων, καθώς θα δηλώσουν περιφερειακά τμήματα, πιστεύοντας ότι θα μετεγγραφούν σε ΑΕΙ που ενδέχεται να μην εγκρίνουν τις μετεγγραφές.