Για οικονομική ζημιά μεγαλύτερη των 130.000 ευρώ σε βάρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Γρεβενών συνελήφθη ένας 57χρονος οικονομικός διευθυντής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. 

Ο 57χρονος εξέδιδε το 2009 μαζί με τους συνεργούς τους, πλαστά και εικονικά τιμολόγια και βαρύνεται με τα εξής κακουργήματα:

· Ηθική αυτουργία σε απιστία, με αντικείμενο αξίας άνω των 30.000 ευρώ

· Απλή συνέργεια σε απιστία, με αντικείμενο αξίας άνω των 30.000 ευρώ

· Απάτη κατ΄επάγγελμα, κατ΄εξακολούθηση και σε βάρος δημόσιας επιχείρησης, με συνολικό όφελος ή ζημία άνω των 150.000 ευρώ

· Πλαστογραφία με χρήση κατ΄επάγγελμα, κατ΄εξακολούθηση και σε βάρος δημόσιας επιχείρησης, με συνολικό όφελος ή ζημία άνω των 150.000 ευρώ

· Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων πλαστογραφιών και απατών

· Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συνήθεια και κατ΄επάγγελμα και εντός των πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης.