Ζημία χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΙΚΑ προκάλεσε η δράση ενός υπηρεσιακού γιατρού, ωτορινολαρυγγολόγου,οποίος γνωμάτευε για την αγορά συγκεκριμένου ακουστικού βαρηκοΐας και στη συνέχεια, ο ίδιος, συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής του Οργανισμού, ως ελεγκτής ιατρός.

O 70χρονος γιατρός, εξέδιδε γνωματεύσεις ασθενών, βεβαιώνοντας την αναγκαιότητα αγοράς συγκεκριμένου ιατρικού είδους (ακουστικό βαρηκοΐας) και στη συνέχεια, ο ίδιος, συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής του Οργανισμού, ως ελεγκτής ιατρός, «ελέγχοντας» την ορθότητα των δικών του γνωματεύσεων.

Από την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου αριθμού εγκεκριμένων περιπτώσεων από την Υγειονομική Επιτροπή, όπου ο εμπλεκόμενος γιατρός γνωμάτευσε για την προμήθεια του συγκεκριμένου ιατρικού είδους, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός ασθενών προμηθεύτηκαν το ακουστικό βαρηκοΐας από το ίδιο κατάστημα, κατόπιν υποδείξεως και παρέμβασης του εμπλεκόμενου ιατρού.

Επιπλέον, άλλοι ασθενείς προμηθεύτηκαν το προαναφερόμενο ιατρικό είδος, χωρίς να εξετασθούν από κανέναν ιατρό, απευθείας από το εν λόγω κατάστημα, το οποίο προέβη στις «απαραίτητες» ενέργειες προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις χορήγησης αποζημίωσης για αγορά των συγκεκριμένων ακουστικών, κατόπιν ιατρικών γνωματεύσεων του εμπλεκόμενου ιατρού.

Μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων δεν παρέστησαν ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής, αν και έχουν εκδοθεί αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις κατόπιν ιατρικών γνωματεύσεων του εμπλεκόμενου γιατρού.

Κάποιοι από τους φερόμενους ως ασθενείς ουδέποτε εξετάσθηκαν, δεν είχαν καμία σχετική πάθηση ούτε και παρέλαβαν το συγκεκριμένο ιατρικό είδος, που φέρεται να αγόρασαν από το προαναφερόμενο κατάστημα.