Αντισυνταγματική κρίθηκε από το ΣτΕ η φορολόγηση των επιδομάτων ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, που λαμβάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ

Το Β΄ Τμήμα του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου το 2012 είχε κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η φορολόγηση της μηνιαίας αποζημίωσης που χορηγείται στους γιατρούς του ΕΣΥ για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια. Όμως, λόγω της αντισυνταγματικότητας, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ προς οριστική κρίση.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι τα επιδόματα αυτά δίνονται για κάλυψη επιπλέον δαπανών και από τη φύση τους κρίνονται από τον νομοθέτη αναγκαίες προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Τα εν λόγω επιδόματα αφορούν στην κάλυψη πραγματικών δαπανών, σημείωσε η Ολομέλεια του ΣτΕ.

Η φορολόγηση των επιδομάτων άρχισε το 2002, μετά την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002.

Έπειτα, με βάσει το άρθρο 78 του Συντάγματος και του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν φορολογούνται τα εν λόγω επιδόματα και θεωρείται αντισυνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002, που προβλέπει τη φορολόγηση τους αποφάσισαν οι σύμβουλοι Επικρατείας.