Η ΠΟΕ-ΟΤΑ χαρακτηρίζει ανενεργή τη διαδικασία της αξιολόγησης με ανακοίνωσή της υποστηρίζοντας ότι «η δικαστική απόφαση δεν είναι άμεσα εκτελεστή και εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη καμία απόφαση επιμερισμού, η αξιολόγηση καθίσταται μη εφαρμόσιμη».

Στην ανακοίνωση επίσης επισημαίνεται ότι «Η έκδοση και αποστολή των πινάκων επιμερισμού αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια, προκειμένου οι υπάλληλοι να συντάξουν τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και οι αξιολογητές να συντάξουν τις εκθέσεις αξιολόγησης. 

Στην περίπτωση, λοιπόν, που δεν έχουν συνταχθεί ακόμα ή δεν έχουν αποσταλεί οι πίνακες επιμερισμού, οι αξιολογητές δεν δύνανται να προβούν σε αξιολόγηση των υπαλλήλων» ενώ ούτε οι υπάλληλοι «έχουν καμία υποχρέωση και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης».