Κατά 15% μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών της Α' Λυκείου που θα ξαναδώσουν εξετάσεις τον Σεπτέμβριο καθώς εφαρμόστηκε η τελική ρύθμιση που προώθησε ο υφυπουργός Παιδείας, Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος για τις προαγωγικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την τροπολογία, «όταν κάποιος μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ σε έναν ή δυο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», τότε δεν παραπέμπεται στους παραπάνω κλάδους μαθημάτων και προάγεται».

Χωρίς τη νέα ρύθμιση το ποσοστό των μετεξεταστέων θα ήταν περίπου 23%. Το 15% θεωρείται ανεκτό στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δεδομένων.