Στα χέρια των υπευθύνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκεται από το μεσημέρι εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για την κινητικότητα των υπαλλήλων.

Δεν θα αποκαλείται πλέον ενδο-δημοτική αλλά ενδο -αυτοδιοικητική κινητικότητα και θα είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, εθελοντική.

Ο χρόνος της ορίζεται από τις 15 Ιουλίου έως και την 29η Αυγούστου και ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου ορίζει ότι οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν στο μέλλον πλεονάζον προσωπικό.

Επισημαίνεται ότι ήδη με την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος μετατάχθηκαν και βρίσκονται στις νέες τους θέσεις 945 υπάλληλοι.

Η εγκύκλιος απεστάλη σε όλους τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, καθώς και στην ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), την ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών), το ΙΤΑ (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τις ΠΕΔ (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων).