Θέση για το σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα πάρουν οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας.

Συγκεκριμένα συνήλθε στην Αθήνα η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η ειδική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από τον περασμένο Μάρτιο, αποτελούμενη από πρόεδρους έξι δικηγορικών συλλόγων της χώρας και καθηγητή πανεπιστημίου, θα συντάξει κείμενο με τις κοινές θέσεις του δικηγορικού σώματος επί του σχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι θέσεις θα αποσταλούν και στους αρχηγούς των κομμάτων και στους βουλευτές του αρμόδιου Θερινού Τμήματος της Βουλής.

Η συντονιστική επιτροπή αποφάσισε ακόμη τη συγκρότηση δεύτερης επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται μόνο από δικηγόρους, για να ασχοληθεί με το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων των πανεπιστημίων των Νομικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι σχετικές αιτήσεις εγγραφής πτυχιούχων πανεπιστημίων της Ε.Ε. έχουν αυξηθεί στους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους, ενώ θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, όπως αναφέρει η συντονιστική επιτροπή.