Η 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με 30 θέματα ημερήσιας διάταξης και σοβαρότερο το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και του χωροταξικού σχεδιασμού, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό κέντρο Τρίπολης.

Στην 4.00 το απόγευμα, έξω από το Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, οικολογικές και αυτοδιοικητικές οργανώσεις από όλη την περιφέρεια, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση για το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών που θα συζητηθεί στο περιφερειακό συμβούλιο, θα επιδώσουν ψήφισμα και θα ζητήσουν να λάβουν το λόγο κατά την συζήτηση του θέματος, προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.