Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε ότι οι Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν. 2643/98 που έχουν την έδρα τους στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λάρισας, Μυτιλήνης και Ρόδου, έχουν περατώσει το έργο τους αναφορικά με την προκήρυξη του ανωτέρω Νόμου, έτους 2008 και την τοποθέτηση των προστατευομένων, που προκρίθηκαν σε θέσεις εργασίας στο Δημόσιο Τομέα.

Οι σχετικές ειδοποιήσεις προς τους προστατευόμενους θα αποστέλλονται με συστημένες επιστολές από την Τρίτη 12/4/2011. Οι υπόλοιπες Επιτροπές θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της παραπάνω προκήρυξης μετά την δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, οι υπόλοιπες επιτροπές θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της προκήρυξης μετά την δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων σε ΦΕΚ.