Με την έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο δηλώνουν την απόφασή τους να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, εάν δεν καταβληθούν προς τους μικρούς και μεσαίους εργολήπτες όσα τούς οφείλει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, ολοκληρώθηκαν οι τετραήμερες εργασίες του 67ου συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Θέμα του συνεδρίου, που έγινε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ήταν "Δημόσια έργα και περιφερειακή ανάπτυξη - Ώρες ευθύνης για κυβέρνηση και κατασκευαστές" και -όπως ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Κωνσταντίνος Σαββίδης- διεξήχθη μέσα σε ζοφερό οικονομικό κλίμα, που μόνον αισιοδοξία δεν μπορεί να εμπνεύσει.

Στο ψήφισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι συνολικά ο κλάδος -δημόσια και ιδιωτικά έργα- κατέγραψε τη χαμηλότερη συμμετοχή στη δημιουργία του ΑΕΠ της τελευταίας 12ετίας, ενώ η απασχόληση μειώθηκε, στο σύνολό της και σε σχέση με το 2009, κατά 15,3%. Δηλαδή, μέσα σ’ ένα χρόνο έχασαν τη δουλειά τους περίπου 60.000 εργαζόμενοι στις κατασκευές.

Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα της Hellastat, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, στα τέλη του 2009 στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), ήταν εγγεγραμμένες 594 εταιρείες (από την 3η έως και την 7η τάξη), αριθμός που σε σχέση με το 2004, εμφανίζεται μειωμένος κατά 118, δηλαδή κατά 16,7%. Το 2009 ανέστειλαν τη λειτουργία τους 58 εργολήπτες των τάξεων αυτών, έναντι 17 το 2008, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2010 άλλες 15 εταιρείες τέθηκαν εκτός ΜΕΕΠ, διαμορφώνοντας έτσι τον αριθμό των εταιρειών στο μητρώο σε 579.

Μεταξύ άλλων, οι εργολήπτες διεκδικούν από το δημόσιο άμεση εξόφληση εκτελεσμένων έργων, μέσα από συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, συμψηφισμό των ήδη καταβληθέντων εκ μέρους των εργοληπτών ΦΠΑ και άλλων φόρων, καθώς και των πληρωμών προς το ΙΚΑ.

Προειδοποιούν, επίσης, πως εάν δεν ικανοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα τα αιτήματά τους, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.