Το… «βαθύ λαρύγγι» ψάχνει να βρει η κυβέρνηση για να εντοπίσει για περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και δε διστάζει να ενεργοποιήσει ακόμα και τους λογιστές στους οποίους εμπιστευόμαστε τις φορολογικές μας δηλώσεις. Και το υπουργείο Οικονομικών δεν σταματά έχει επιστρατεύει κτηματομεσίτες και εμπόρους κ.α. για να ελέγχουν εάν μέσω των αγορών μας ξεπλένουμε μαύρο χρήμα.

Η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1067/5.4.2011 προβλέπει το εξής απίστευτό! Επαγγελματίες, ιδιώτες ελεγκτές και φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι:
- δεν είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας που υποπίπτουν στην αντίληψή
- αλλά μόνο περιπτώσεις ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) που προέρχονται από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Προσοχή: Για ξέπλυμα χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ακόμη και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορεί να κατηγορηθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις, δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ και δεν ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν πουλούν προϊόντα και υπηρεσίες αξίας και λαμβάνουν μετρητά.

Με απλά λόγια όταν λογιστές παρατηρήσουν, ότι πελάτες τους ενδεχομένως προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής γενικώς (π.χ. δεν έχουν αποδώσει τους οφειλόμενους φόρους), δεν αποστέλλουν σχετική αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Αντιθέτως, όταν διαπιστώσουν περίπτωση φοροδιαφυγής (π.χ. μη απόδοση Φ.Π.Α.) εκ μέρους πελάτη τους και ταυτόχρονα αγορά από τον ίδιο κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην ανωτέρω Αρχή.

Στους πληροφοριοδότες του δημοσίου θα ενταχτούν: Οι κτηματομεσίτες. Όταν μεσολαβούν στη μεταβίβαση ακινήτων και, από τις γενικές πληροφορίες που συλλέγουν για τους πελάτες τους αποκομίζουν την εντύπωση ότι η γενική οικονομική κατάσταση κάποιου πελάτη δεν δικαιολογεί το ύψος της συναλλαγής, τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην Αρχή

Έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας: π.χ. έμποροι πολυτελών αυτοκινήτων, όταν διαπιστώσουν επιμονή του πελάτη για αγορά αυτοκινήτου τοις μετρητοίς, παρά μάλιστα τη σχετική απαγόρευση τότε οφείλουν να αναφέρουν το γεγονός στην Αρχή διότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να υποκρύπτεται απόπειρα ξεπλύματος χρήματος. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και για οίκους δημοπρασίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές.