Ένας αστυφύλακας και ένας ειδικός φρουρός συνελήφθησαν με την κατηγορία  της πλαστογραφίας και της απόπειρας απάτης.
Μαζί τους συνελήφθη ως συνεργός μια ακόμη γυναίκα.

Από την έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων προέκυψε ότι το πρωί της Παρασκευής η 49χρονη, συνοδευόμενη από τον 34χρονο Ειδικό Φρουρό (με τον οποίο είναι συγγενείς εξ’ αγχιστείας), μετέβησαν σε τράπεζα  του Πειραιά, προκειμένου να προβούν σε ανάληψη χρηματικού ποσού 20.000 ευρώ, από τραπεζικό λογαριασμό συνταξιούχου, ο οποίος είχε αποβιώσει προ τριετίας.
Για να διεκπεραιώσουν την παράνομη ανάληψη, προσκόμισαν ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση, στην οποία ο αποβιώσας «εφέρετο» να εξουσιοδοτεί την 49χρονη για την ανάληψη του παραπάνω ποσού.

Το γνήσιο – ιδιόχειρο της υπογραφής, επί της εξουσιοδότησης, είχε βεβαιώσει ο 34χρονος Ειδικός Φρουρός. Για το σκοπό είχε πάει μια μέρα νωρίτερα στην Υπηρεσία του, όταν εκτελούσε καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας ο 26χρονος Αστυφύλακας, με την σιωπηρή συναίνεση του οποίου χρησιμοποίησε την προσωπική του σφραγίδα και την σφραγίδα της Υπηρεσίας.

Μάλιστα, είχαν στο νου τους να εισπράξουν και... στο μέλλον, καθως τις ίδιες σφραγίδες έθεσε και σε άλλες επτά ασυμπλήρωτες Υπεύθυνες Δηλώσεις, τις οποίες προόριζε για μελλοντική χρήση και οι οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του.

Επιπλέον, στην κατοχή του κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, φωτοαντίγραφα αστυνομικών ταυτοτήτων, δημόσια πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, ιδιόχειρες σημειώσεις, διάφορα δημόσια έγγραφα καθώς και βιβλιάρια καταθέσεων και προσωπικά έγγραφα του αποθανόντος και συγγενών του.