"Το αργότερο μέχρι αύριο το μεσημέρι το 28% του προϋπολογισμού του Αιγινήτειου και του Αρεταίειου θα βρίσκεται στις αρμόδιες ΔΟΥ των νοσοκομείων, ώστε να μπορούν να πάρουν τα χρήματα και να ξεκινήσουν τις πληρωμές" δήλωσε ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Βασίλης Παπάζογλου.  

"Η λύση αυτή είναι προσωρινή προκειμένου να λυθεί το άμεσο πρόβλημα του Αιγινήτειου και του Αρεταίειου" τόνισε ο κ. Παπάζογλου και διευκρίνισε ότι "η οριστική λύση θα δοθεί μέσα από έναν στρατηγικό σχεδιασμό σε βάθος τριετίας, που θα πρέπει να κάνουν οι δύο εφορίες των νοσοκομείων, προκειμένου να γίνει εξορθολογισμός των δαπανών τους".

Σε ερώτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό των δύο νοσοκομείων ο Ειδικός Γραμματέας απάντησε:

Ο προϋπολογισμός εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας ανέρχεται για το ένα νοσοκομείο σε περίπου 11.200.000 ευρώ και για το άλλο σε 12.800.000 ευρώ. Ένα κομμάτι πρόσθετο αυτών των χρημάτων, της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, δίνεται από το Υπουργείο Υγείας και αφορά στη μερική πληρωμή των γιατρών που κάνουν την ειδίκευσή τους στα δύο αυτά νοσοκομεία.

Σε ερώτηση σχετικά με τις κινητοποιήσεις στο ΤΕΙ Πειραιά ο Ειδικός Γραμματέας τόνισε:

Είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό των δαπανών. Ήδη έχει προωθηθεί για υπογραφή από την Υπουργό ο προϋπολογισμός όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Ειδικά για το ΤΕΙ Πειραιά έχει προηγηθεί ένας αρχικός προϋπολογισμός, προκειμένου να δοθεί ένα μέρος των χρωστούμενων για τους ωρομίσθιους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες. Σύντομα, ίσως και στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα έχουν δοθεί οι πρώτες δόσεις για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και η υπόλοιπη δόση για το ΤΕΙ Πειραιά.