Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στις αρμόδιες αρχές τα κρούσματα καταροικού πυρετού που εντοπίστηκαν σε δυο κοπάδια στην Ευρυτανία. 

Οδηγίες προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση της νόσου εξέδωςσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ταυτόχρονοα, πραγματοποιείται ακμαιο-κτονία σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περίμετρο 20 χλμ. από τα κοπάδια στα οποία διεγνώσθη η ασθένεια. προκειμένου να περιοριστεί το έντομο - φορέας του καταρροϊκού πυρετού.