Τις προδιαγραφές ασφαλείας στα σχολικά λεωφορεία καθορίζει απόφαση ου υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Προβλέπεται η χρήση ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκιρώσεων ζωνών/καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία, για τις κατηγορίες νηπίων και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, προβλέπεται η χρήση μεικτών λεωφορείων, δηλαδή η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ταυτόχρονα. 

Η παραπάνω απόφαση, μετά τη δημοσίευσή της, θα σταλεί στην ΕΕ, προκειμένου να γίνει ευρωπαϊκός κανονισμός, δεδομένου ότι από την ΕΕ δεν έχουν προβλεφθεί αντίστοιχοι τεχνικοί κανόνες.