Σε δύο περιοχές του Έβρου εντοπίστηκε η ύπαρξη μόλυνσης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού, σε εκτροφές αιγοπροβάτων.

Οι αρχές εντόπισαν άρρωστα αιγοπόβατα στους οικισμούς Σιδηροχωρίου του Δήμου Σουφλίου και Δορικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η αντιπεριφερειάρχης Έβρου εξέδωσε οδηγία με νέα ζώνη  ελέγχου με ακτίνα 20 χιλιομέτρων από τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα. 

Στη ζώνη έλεγχου περιλαμβάνονται οι οικισμοί: Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι, Κισσάριο, Λάβαρα, Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Τεκές, Τρία Σπίτια, Γονικό, Κισσός, Μεσσημέρι, Σιδηροχώρι, Μεγάλο Δέρειο, Αγ. Τριάδα, Σιδηρώ, Κυριακή, Γιαννούλη, Σουφλί, Κορνοφωλιά, Δαδιά, Κοτρωνιά, Κατραντζήδες, Ουράνια, Μικράκι, Σπανό, Αλυκό, Χαλδίνη, Πετρόλοφος, Χαλάσματα, Λεπτοκαρυά, Αισύμη, Πάταρα, Μαυρόπετρα, Κίρκη, Ιάνα, Αλίκη, Αβαντας, Νίψα, Κοίλα, Αρδάνιο, Ιτέα, Μελία, Πυλαία, Καβησός, Φέρες, Δέλτα Έβρου, Δορίσκος, Μοναστηράκι, Πεύκα, Λουτρός, Αρίστηνο, Αετοχώρι, Αγνάντεια, Άνθεια, Απαλός, Μαϊστρος, Παλαγία, Αμφιτρίτη, Χιλή Αλεξανδρούπολη.

Στην περιοχή επιτήρησης εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Καταγράφονται όλες οι εκτροφές στις οποίες εκτρέφονται ζώα των ευαίσθητων στον καταρροϊκό πυρετό ειδών ζώων. 
2. Εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης στηριζόμενο στον περιοδικό ορολογικό έλεγχο ζώων δεικτών (sentinel) ομάδων βοοειδών ή άλλων μηρυκαστικών σε περίπτωση που εν υπάρχει επαρκής αριθμός βοοειδών, και στον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων φορέων. 
3. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων των ευαίσθητων ειδών για 21 ημέρες από την διαπίστωση της εστίας. Ζώα από οικισμούς, που λόγω διαδοχικών εστιών του νοσήματος, τα μέτρα επεκτείνονται για πέραν των αρχικών 21 ημερών, θα επιτρέπεται η μετακίνησή τους, για οποιοδήποτε λόγω εντός της ζώνης ελέγχου και με τους όρους που μνημονεύονται στο ανωτέρω 5 σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ. 
4. Την εφαρμογή της παρούσας απόφασης αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Στρατιωτικές, Λιμενικές, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές. 
5. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς αυτή διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα. 
6. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.