Νέα δεδομένα στις βάσεις των πανεπιστημιακών σχολών δημιούργησαν οι αλλαγές στις μετεγγραφές και συγκεκριμένα η απελευθέρωσή τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στις βάσεις των σχολών σε πολλές περιοχές λόγω της δυνατότητας των σπουδαστών να επιστρέψουν στην πόλη καταγωγής τους για σπουδές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας:

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται άνοδος έως 200 μορίων στις Νομικές σχολές, αλλά και πτώση έως 300 μόρια στις Παιδαγωγικές σχολές.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μεγάλη άνοδος στις μαθηματικές σχολές, ενώ ανάλογη θα είναι η άνοδος και στα τμήματα Φυσικής, Πληροφορικές και Χημεία.

Στο 3ο πεδίο υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η Ιατρική Αθηνών θα φτάσει κοντά στα 19.200 μόρια ενώ μεγάλη θα είναι η αύξηση και για την Οδοντιατρική και τη Φαρμακευτική.

Στο 4ο πεδίο σημαντική αναμένεται να είναι η αύξηση στις πολυτεχνικές σχολές με τις στρατιωτικές σχολές να κινούνται στα περσινά επίπεδα.

Στο 5ο επιστημονικό πεδίο, τέλος, μικρή άνοδο θα σημειώσουν η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων αλλά και οι αστυνομικές σχολές, ενώ στα επίπεδα του 2013 θα κινηθούν τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών. 

Αναλυτικά, η διακύμανση των βάσεων, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο»: 

Νομική Θεσσαλονίκης 18.460 -18.650
Νομική Αθήνας 18.620 - 19.820
Νομική Θράκης 18.080 - 18.280
Φιλολογία Αθήνας 17.400 - 17.600
Φιλολογία Πάτρας 15.950 -16.150
Ψυχολογίας Αθήνας 17.800 - 18.000
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 17.800 - 18.000
Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 17.100 - 17.300
Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 16.770 - 16.970
Ναυπηγών Μηχανικών 18.050 - 18250
Μαθηματικών Θεσσαλονίκης 15.800 - 16.000
Χημείας Αθήνας 16.620 -16.820
Ιατρικής Θεσσαλονίκης18.820 -19.020
Ιατρικής Αθήνας 19.150 - 19.300
Ιατρικής Πάτρας 18.600 - 18.750
Βιολογίας Πάτρας 16.600 - 17.100
Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης 18.350 - 18.550
Οικονομικής επιστήμης Αθήνας 15.200 - 15.450
Χρηματιστηριακής και Τραπεζικής Αθήνας 15.400 - 15.600
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 14.100 - 14.300
Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 15.700 - 15.900
Ευρ/κων σπουδών Πειραιά 17.450 - 17.650