Να εξιδεικευτούν οι ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία του τμήματος προχωρά επιτροπή του ΑΠΘ, προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα να εγγράψει τον τυφλό αριστούχο στο τμήμα Φυσικής. 

Η Σύγλητος του Ιδρύματος αναφέρει μάλιστα ότι είχε υποβάλει τον Φεβρουάριο ερώτημα προς τον τότε υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά με το ποιες από τις ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία είναι διατεθειμένος να καλύψει και σε ποιο βαθμό, για το οποίο «ουδέποτε έλαβε απάντηση».

Απαντώντας στο αίτημα του υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου για άρση των διατάξεων των εσωτερικών κανονισμών που παραβιάζουν την αρχή της ισότητας στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, η Σύγκλητος αναφέρει ότι κανένα τμήμα του ΑΠΘ δεν αρνήθηκε να εγγράψει επιτυχόντα φοιτητή με αναπηρία και ότι δεν υπάρχει καμία ρύθμιση ή απόφαση που να παραβιάζει την αρχή της ισότητας. 

Υπενθυμίζει, άλλωστε, ότι υπάρχουν αποφάσεις των συνελεύσεων τμημάτων, που ορίζονται από το νόμο, οι οποίες αφορούν την επικαιροποίηση των αποκλειόμενων παθήσεων για τα ΑμεΑ.