Απορρίφθηκε από το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, η προσφυγή της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) που ζητούσε να ακυρωθεί η εγκύκλιος του πρώην υπουργού Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλου που έδινε την δυνατότητα να απολύουν μαζικά τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και να μειώσουν το ποσό των αποζημιώσεων.

Η Ομοσπονδία υποστήριζε ότι η εκτέλεση της εγκυκλίου θα έχει ως συνέπεια τις απολύσεις για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να χρειάζεται αναφορά (ενώ η μέχρι τώρα νομοθεσία προέβλεπε απολύσεις για ρητά κατονομαζόμενους λόγους) με χαμηλότερες αποζημιώσεις και χωρίς έλεγχο νομιμότητας από το υπουργείο.

Το ΣτΕ, με την υπ' αριθμ. 2633/2014 απόφασή του, απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση της ΟΙΕΛΕ, κρίνοντας ότι οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι, όπως είναι η επίμαχος του υπουργού Παιδείας, δεν μπορούν να προσβληθούν από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Επίσης, σημειώνει η απόφαση ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες σε βάρος των εκπαιδευτικών προέρχονται από την εφαρμογή της νομοθεσίας και όχι από την επίμαχη ερμηνευτική εγκύκλιο.

Η μειοψηφία έκρινε ότι η επίμαχη εγκύκλιος εισάγει νέες ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, με τις οποίες καταργούνται οι διατάξεις περί απολύσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια μπορεί η εγκύκλιος να ελεγχθεί από το ΣτΕ, ενώ χαρακτηρίζει αντισυνταγματική την εγκύκλιο.