Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ο προϋπολογισμός του δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2011, ο οποίος προβλέπει τακτικά έσοδα 160 εκα. ευρώ περίπου.

Όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό, οι δαπάνες μισθοδοσίας ανέρχονται σε 116 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 72,5% των τακτικών εσόδων, ενώ το τεχνικό πρόγραμμα προϋπολογίζεται σε 28 εκατ. ευρώ, και οι δαπάνες για κοινωνική πολιτική προϋπολογίζονται σε 17,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 34% σε σχέση με τις σχετικές δαπάνες του 2010.

Τον προϋπολογισμό καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων «Ομάδα Δημιουργίας», «Λαϊκή Συσπείρωση», «Υπερκομματικό Δημοτικό Κίνημα Θεσσαλονικέων», «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη», και «Ενεργοί Πολίτες, Οικολογία στην Πράξη».