Τον τελικό πίνακα με τα βρέφη και τα νήπια που επελέγησαν για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο Οργανμισμός.

Αφορούν στο σχολικό έτος 2014-2015 και  διαμορφώθηκαν ύστερα από την εξέταση των υποβληθησών ενστάσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)