Σε αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών έως 3.000 ευρώ προχωράει η ΕΥΔΑΠ, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που επηρεάζει τα ελληνικά νοικοκυριά

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η αναστολή θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2015. 

Η ΕΥΔΑΠ αναφέρει πως προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, αποτελεί η έγκαιρη προσέλευση τους για το διακανονισμό της αποπληρωμής των χρεών τους σε δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ