Ψήφισμα, που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, πέρασε κατά πλειοψηφία στη χθεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο και τη θεσμική κατοχύρωση της πρότασης της περιφερειακής αρχής.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, χαρακτήρισε το ζήτημα της αντιμετώπισης του προβλήματος ως καίριο θέμα και το διακύβευμα βαθιά πολιτικό.

Ειδικότερα, η πρόταση για την ολική διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας βασίζεται στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία και θα υλοποιηθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ανοικτού σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, που θα στηρίζεται σε 4 αδιάβλητες αρχές: αυστηρή τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας με ελαχιστοποίηση των ρύπων, ελαχιστοποίηση του κόστους για τους πολίτες, δημιουργία μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού οφέλους και ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που θα οδηγείται σε ταφή.

Για την επίτευξη του στόχου το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει με γρηγορότερα και τολμηρότερα βήματα στην εφαρμογή του "Καλλικράτη". Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι, για την υλοποίηση του σχεδιασμού στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τόσο την προσωρινή όσο και την οριστική, απαιτείται ισχυρή κοινωνική συναίνεση και ένας ισχυρός Φορέας Διαχείρισης (ΦοΔΣΑ), με αποδοχή από την τοπική κοινωνία, και καλεί την Πολιτεία να θεσμοθετήσει έναν διαβαθμιδικό ΦοΔΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με επιτελική συμμετοχή σε αυτόν της αιρετής Περιφέρειας.