Αποσφραγίστηκαν οι έξι Φάκελοι Δεσμευτικής Προσφοράς, για την Εκμίσθωση της οργανωμένης Ακτής Βουλιαγμένης. Ο διαγωνισμός αφορά τη 15ετή εκμίσθωση του τουριστικού ακινήτου, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε έτη.

Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
1. Ένωση εταιρειών «APOLLO INVESTMENT HOLDCO και LYVARIAN TRADING LIMITED».
2. Ένωση προσώπων «ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ- PORTO THERMES RESORTS & SPAS S.A.».
3. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
4. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.
5. Ένωση προσώπων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΑΒΕΕ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΔΡΑΚΟΣ».
6. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.