Να αρνηθεί τον έλεγχο της μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και να απαντήσει αρνητικά στο αίτημα του υπουργού Δ. Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, καλεί την ΚΕΔΕ η ΠΟΕ-ΟΤΑ με επιστολή της προς τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και με κοινοποίηση στον υπουργό Δ. Μεταρρύθμισης.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ισχυρίζεται ότι από τους πρώτους ελέγχους που έχουν ξεκινήσει στο υπουργείο Πολιτισμού, διαφαίνεται ότι ο έλεγχος γίνεται «επί νέας βάσης» και όχι σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα γνωστές διαδικασίες που συμπεριελάμβαναν και έλεγχο από το ΑΣΕΠ.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «το Π.Δ. 164/2004 αφορούσε σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, δεχόμενο ότι κάθε είδος εργασιακής απασχόλησης εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του και υπό αυτή την έννοια, τόσο τα οικεία όργανα που εξέτασαν την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 όσο και το ίδιο το Α.Σ.Ε.Π., δεν έλεγξαν ως όφειλαν εάν οι εργαζόμενοι για το διάστημα της απασχόλησής τους είχαν ασφάλιση, εάν οι συμβάσεις τους είχαν καταρτισθεί νομίμως ή εάν είχαν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για την καταβολή της αμοιβής τους». «Ο εκ νέου έλεγχος των συμβάσεων» προστίθεται «οδηγεί σε μια από μηδενική βάση, με νέα κριτήρια, εξέταση των συμβάσεων των εργαζομένων αυτών, οι οποίο καλούνται δέκα περίπου έτη μετά την μετατροπή της σύμβασής τους να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες».

 

Την ίδια στιγμή, σημειώνεται, «ο κύριος Υπουργός αποκτά απεριόριστη εξουσία μεταβάλλοντας τα κριτήρια κάθε φορά, να απολύει εργαζόμενους, χωρίς μάλιστα καμία αποζημίωση και χωρίς να παρέχεται σε αυτούς ουσιαστική προστασία. Νομίζουμε δε ότι είναι περιττό να αναφερθούμε στην βιομηχανία ποινικών διώξεων, που πρόκειται να ανοίξει εις βάρος των αιρετών που αποφάσισαν την μετατροπή των συμβάσεων και των Διευθύνσεων Διοικητικού κάθε Δήμου, που εισηγήθηκαν θετικά για την μετατροπή αυτών».