Περίπου 25.000 με 30.000 παιδιά υπολογίζεται ότι θα βρεθούν στον αέρα με τη νέα σχολική περίοδο, σύμφωνα και με την πορεία κατάθεσης των αιτήσεων στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Όπως αναφέρουν τα «ΝΕΑ», στην πραγματικότητα ο αριθμός αντιστοιχεί σε πάνω από 75.000 παιδιά που θα μείνουν εκτός βρεφονηπιακών σταθμών, δεδομένου ότι πολλές αιτήσεις από οικογένειες αφορούν περισσότερα του ενός παιδιού.

Έτσι, χιλιάδες οικογένειες θα αναγκαστούν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι.