Γράφει η Ντίνα Καραμάνου

Όταν ένας συνδικαλιστικός φορέας, αντί να ελέγχει τη συμπεριφορά του εργοδότη προς τους εργαζόμενους που εκπροσωπεί, επιχορηγείται από τον εργοδότη, τότε πολλές υποψίες γεννώνται για την... επαναστατικότητα των εργατοπατέρων.

Όταν αυτές οι επιχορηγήσεις μοιράζονται σε ταξιδάκια και διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία μεταξύ των εργατοπατέρων, η καχυποψία τείνει να γίνει βεβαιότητα.
Κι όταν στους λογαριασμούς του συνδικαλιστικού φορέα βρίσκονται χρήματα που προέρχονται από τον εργοδότη «στο πλαίσιο υπογραφής συλλογικών συμβάσεων», χρήζει επέμβαση εισαγγελέα.

Όπως κι έγινε με τα ΕΛΤΑ και την ομοσπονδία των εργαζομένων σε αυτά- σύμφωνα με πληροφορίες του newpost- που από το 2011 ελέγχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και σήμερα, μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα, από την οικονομική αστυνομία που για τη χρήση 2007-2010 ανακάλυψε... πράματα και θάματα.

Μεταξύ όλων στο πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας περιλαμβάνονται οι εξής παρατυπίες:

  • Σε ποσό ύψους 5.642.592,54 ευρώ, το οποίο εισέρρευσε στην συνδικαλιστική οργάνωση, μέσω λογαριασμού του παραπάνω νομικού προσώπου, με τις κρατήσεις/συνδρομές των εργαζόμενων, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Διακοπών, στη λειτουργία του Παραθεριστικού Κέντρου και γενικότερα στις συνδρομές που προβλέπονται από το καταστατικό της για τα μέλη της.
  • Σε ποσό ύψους 2.370.472,28 ευρώ, που εισέρρευσε μέσω άλλου λογαριασμού, ο οποίος αφορούσε στις επιχορηγήσεις του παραπάνω νομικού προσώπου προς την Ομοσπονδία, στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που έχουν υπογραφεί μεταξύ τους.
  • Επίσης, κατά την αντιπαραβολή των στοιχείων του λογιστηρίου του νομικού προσώπου με το Βιβλίο Ταμείου που τηρούσε η συνδικαλιστική οργάνωση, διαπιστώθηκε ότι εισπράξεις και πληρωμές, συνολικού ποσού (2.178.252,15) ευρώ, το οποίο αφορούσε στη λειτουργία των προγραμμάτων “Διακοπών” και “Παραθεριστικού Κέντρου” αντίστοιχα, δεν είχαν καταγραφεί όπως προβλέπεται στο Βιβλίο Ταμείου της.
  • Επιπλέον, διαπιστώθηκαν οικονομικές ατασθαλίες στις εκροές χρημάτων από την Ομοσπονδία προς τα μέλη της, οι οποίες αφορούσαν κυρίως σε έξοδα κίνησης, ταξίδια, αποζημιώσεις και άλλες δαπάνες.

Πιο αναλυτικά :

  • Κατά την επεξεργασία εντολών πληρωμής, που είχαν εκδοθεί με αιτιολογία Έξοδα κίνησης - Λειτουργικών Επιτροπών, Έξοδα κίνησης Δ.Σ. κ.λπ., που αφορούσαν αποζημιώσεις μελών της, προέκυψε ότι ορισμένες κατηγορίες εξόδων για αποζημίωση, οι οποίες είχαν καταχωρηθεί με συγκεκριμένες κωδικές ονομασίες και ενδείξεις, δεν προσδιορίζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες αποζημίωσης, που προβλέπονται τόσο στο καταστατικό, όσο και στον κανονισμό λογαριασμού αλληλεγγύης του Σωματείου.
     
  • Όσον αφορά στα αποτελέσματα ελέγχου των δαπανών της Ομοσπονδίας, που προέρχονται από την χορήγηση αποζημιώσεων στα μέλη της για ταξίδια, προέκυψε ότι πολλές εντολές πληρωμής, είτε δεν συνοδεύονται από κανένα παραστατικό – αποδεικτικό τόσο της πραγματοποίησης, όσο και του συνολικού πραγματικού κόστους των ταξιδιών, είτε συνοδεύονται από μέρος παραστατικών (μεταφορικών μέσων ή ξενοδοχείων).
  • Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, μέλη της φαίνεται να έχουν λάβει παραπάνω αποζημίωση από την προβλεπόμενη για ημερησία δαπάνη, διαμονή και διανυθέντα χιλιόμετρα.
  • Καταγράφηκαν ακόμα, περιπτώσεις υπέρβασης αποζημίωσης για κάλυψη ημερησίας δαπάνης και για κάλυψη δαπάνης διανυθέντων χιλιομέτρων.

 
Χαρακτηριστικό είναι ότι συνολικά 463 εντολές πληρωμής για αποζημίωση ταξιδιών εντός της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ποσού 228.115,59 ευρώ, δεν συνοδεύονται από κανένα παραστατικό αποδεικτικό τόσο της πραγματοποίησης όσο και του συνολικού πραγματικού κόστους των ταξιδιών. Από τα παραστατικά των ταξιδιών που ελέχθησαν, για τις περιπτώσεις που προκύπτουν οι ημερομηνίες τέλεσης αυτών, μέλη της Ομοσπονδίας φαίνεται να έχουν λάβει και παραπάνω αποζημίωση ύψους 23.264 ευρώ, σε σχέση με την προβλεπόμενη, για ημερησία δαπάνη, διαμονή και διανυθέντα χιλιόμετρα.

Από την οικονομική αστυνομία έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.