Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ θα κατανείμει το υπουργείο Εσωτερικών στις περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται για κονδύλι συνολικού ύψους 5.468.263 ευρώ, το οποίο αφορά την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νομό δικαιούχους, για τον Ιούλιο του 2014. 

Διατροφικό επίδομα, που αφορά τους δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς.