Για τις 24 Μαΐου αναβλήθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο η εκδίκαση της έφεσης που έχει καταθέσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για την υπόθεση της κατασκευής ΧΥΤΥ στην Κερατέα.

Η προσφυγή του Δημοσίου αφορά την απαγορευτική διάταξη του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για τις εργασίες κατασκευής ΧΥΤΥ στο Ομβρυόκαστρο Κερατέας.

Η εκδίκαση της έφεσης αναβλήθηκε ώστε να συνεκδικαστεί με προσφυγή που έχει κατατεθεί και από την πλευρά των κατοίκων για το θέμα.