Παράνομη για τυπικούς λόγους έκρινε το δικαστήριο την απεργία που είχε προκηρύξει τον Ιούλιο η ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση.

Το εφετείο με την απόφαση 4843/2014 αποφάνθηκε ότι η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι αντιδρούν στο μέτρο της αξιολόγησης, δεν κηρύχθηκε από το αρμόδιο όργανο.

Ωστόσο, οι δικαστές έκριναν ότι απεργία μπορεί να κηρύξει το γενικό συμβούλιο και οχι η γενική συνέλευση, όπως ζητούσε το δημόσιο.

Να σημειωθεί ότι η γενική συνέλευση αποτελείται από 800 μέλη και είναι δύσκολο να συγκληθεί ενώ το γενικό συμβούλιο είναι ολιγομελές και πιο ευέλικτο ως προς τη σύγκληση του καθώς συνεδριάζει μια φορά το μήνα.