Περιφερειακό πάρκο θεωρείται πλέον ο υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων.

Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου να επιτευχθεί η ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του υγρότοπου, η σύνδεσή του με το ευρύτερο τοπίο και η απόδοσή του στην αναψυχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

«Είναι ιδιαίτερης σημασίας η προώθηση του προεδρικού διατάγματος για το Βουρκάρι, ώστε να στηρίξουμε την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και την αναψυχή των κατοίκων της περιοχής των Μεγάρων και της ευρύτερης ζώνης. Έχουμε χρέος απέναντι στους πολίτες να αναβαθμίσουμε ιδιαίτερα την περιοχή, όπου για πολλά χρόνια μόνο επιβαρυντικές του περιβάλλοντος δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί» δήλωσε σχετικά ο κ. Μανιάτης.

Στο χερσαίο τμήμα του υγρότοπου και στη χερσονήσου της Αγίας Τριάδας, αποδίδονται χρήσεις έρευνας, εκπαίδευσης και αναψυχής, που θα λειτουργούν προστατευτικά για τον υγρότοπο ενώ προβλέπεται οργάνωση της ζώνης ως υγροτοπικού πάρκου και η δυνατότητα δημιουργίας ενός κέντρου ενημέρωσης και παρατηρητηρίων της ορνιθοπανίδας.

Επιπλέον, εντάσσεται στη ζώνη προστασίας το θαλάσσιο τμήμα του κόλπου της Αγίας Τριάδας, που τροφοδοτεί τον υγρότοπο και δημιουργείται περιφερειακή ζώνη με χρήσεις του πρωτογενούς τομέα που θα λειτουργεί ανασχετικά ως προς τη ρύπανση και τις λοιπές επιβαρυντικές για τον υγρότοπο πιέσεις.