Υψηλές βάσεις θα αντικρίσουν φέτος όσοι υποψήφιοι στοχεύουν σε σχολές πάνω από τα 16.000 μόρια.

Όπως αναφέρει το «Έθνος», το 2014 θα είναι μια δύσκολη χρονιά σχεδόν για το σύνολο των υποψηφίων που διεκδικούν μια θέση στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας και, κυρίως, για όσους επιθυμούν να βρεθούν σε σχολές μεσαίες και υψηλόβαθμες.

Πρόκειται για περίπου 45 σχολές, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία, αναμένεται να εκτοξευθούν ακόμη και κατά 600 ή 700 μόρια.

Η εικόνα φαίνεται πως θα διαμορφωθεί ανοδικά σχεδόν σε όλες τις σχολές, ενώ αν υπάρξει πτώση μορίων, αυτό θα επηρεαστεί αποκλειστικά και μόνο από τις επιλογές που έκανε εφέτος ο κύριος όγκος των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο του, αλλά και από τις επιλογές των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ορφανοί, κ.ά.) όσον αφορά κυρίως στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται οι σχολές που επέλεξαν, αφού ο νόμος τους έδωσε το δικαίωμα της ελεύθερης μετεγγραφής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας ακόμη απρόβλεπτος παράγοντας είναι το γεγονός ότι πολλοί υποψήφιοι, παρότι κατέκτησαν υψηλές βαθμολογίες, θα προτιμήσουν να πάνε σε σχολές «κατώτερες» των μορίων τους, καθώς επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους.

Πάντως, σε περίπτωση που οι επιλογές των υποψηφίων δεν διαφέρουν πολύ από τις περσινές, τότε οι προβλέψεις για την εντυπωσιακή άνοδο των βάσεων φέτος δεν πρόκειται να διαψευσθούν. Ιδιαίτερα οι υποψήφιοι που στοχεύουν στα περιζήτητα Πολυτεχνικά Τμήματα θα βρεθούν σε δυσχερή θέση.

 

 

Ο Χάρτης των βάσεων σύμφωνα με το Έθνος


Σχολή                                                                                Βάσεις 2013     Εκτίμηση 2014
Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ                                          16.687                16.700-16.800
Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ                                            16.240                16.250-16.300
Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ                                            16.504                17.000-17.200
Φιλοσοφίας ΑΠΘ                                                             16.133                16.350-16.500
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ            16.027                16.500-16.700
Μοριακής Βιολογίας Δημοκρίτειο                                   16.626                16.850-17.050
Ιστορίας Αρχαιολογίας Αθήνας                                      16.724                16.400-16.450
Παιδαγωγικό Αθήνας                                                      16.609                16.620-16.650
Πληροφορικής Αθήνας                                                     16.359                16.400-16.450
ΠΟλιτικής Επιστήμης Αθήνας                                        16.601                16.700-16.900
Φιλοσοφίας Αθήνας                                                       16.333                16.400-16.600
Φυσικής Αθήνας                                                             16.171                16.500-16.700
Χημείας Αθήνας                                                              16.274                16.600-16.800    
Διοικητικής Αθήνας                                                         16.632                16.400-16.600
Λογιστικής και Χρηματοοκονομικής Αθήανς                 16.838                16.700-16.900
Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας                         16.449                16.950-17.000
Βιολογία Κρήτης                                                             16.665                16.700-16.900
Εκπαιδευτικής Κοιν. Πολιτ. Μακεδ.                              16.714                16.750-18.850
Λογιστικής Μακεδονίας                                                 16.953                15.950-17.000
Βιολογία Πάτρας                                                            16.757                16.900-17.100
Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Πάτρας                       16.878                17.000-17.200
Εικοινωνίας και ΜΜΕ Πάντειο                                       16.761                16.800-16.900
Βιιολογίας ΑΠΘ                                                              17.253                17.650-17.850
Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ                                   17.508                17.900-18.100
Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ                                           17.801                18.100-18.300
Ψυχολογίας ΑΠΘ                                                           17.781                17.800-18.000
ΜΜΕ Αθήνας                                                                 17.849                17.850-18.000
Φαρμακευτική Αθήνας                                                   17.874                18.000-18.200
Χημείας Αθήνας                                                             17.794                17.800-18.000
Ναυπηγών ΕΜΠ                                                            17.882                18.050-18.250
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ                                          17.225                17.800-18.000
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ                                            17.296                17.650-17.800
Ψυχολογίας Πάντειο                                                       17.739                17.750-17.950
Νομική ΑΠΘ                                                                  18.400                18.450-18.650
Ιατρική Δημοκρίτειο                                                       18.090                18.400-18.600
Νομική Αθήνας                                                              18.571                18.620-18.820
Οδοντιατρική Αθήνας                                                     18.039                18.150-18.300
Ιατρική Θεσσαλίας                                                          18.250                18.450-18.650
Ιατρική Πάτρας                                                                18.449                18.600-18.750