Με αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ήρθη το μέτρο της δέσμευσης του 50% των καταθέσεων του δήμου Θεσσαλονίκης στους λογαριασμούς του στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, το οποίο είχε επιβληθεί με πράξεις της Θ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

Η άρση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικών αποφάσεων επί των προσφυγών που άσκησε ο δήμος.

Η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει τις προσπάθειες της ώστε να υπάρξει πλήρης ανάκληση και των λοιπών περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί σε βάρος του, δηλαδή στέρησης φορολογικής ενημερότητας και εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης επί της ακίνητης περιουσίας του.