''Συλλογική απείθεια εκ μέρους του χονδρεμπορίου στη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 6 του νόμου 3943/2011'' (σχετικά με τα ποσοστά κέρδους των τσιγάρων) κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος κ. Κ. Κόγιας στη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Δ. Κουσελά.

Σε ανακοίνωση της ομοσπονδίας αναφέρεται ότι ''ο υφυπουργός αντιπαρήλθε την πρόφαση ότι η ισχύς και η εφαρμογή της διάταξης έρχεται σε σύγκρουση με οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη διάταξη νόμου και δεσμεύτηκε ότι θα ληφθούν σε εύθετο χρόνο από τις υπηρεσίες του υπουργείου''.

Οι πρωτοβουλίες που θα λάβει το υπουργείο όπως έγινε γνωστό από τον υφυπουργό είναι:

- Η λήψη διοικητικών μέτρων υποστήριξης σε πρώτη φάση και συνεχούς εποπτείας στη συνέχεια της ομοιόμορφης και απρόσκοπτης εφαρμογής της διατάξεως από όλους τους αποδέκτες της.

- Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και η επίταση και ο εμπλουτισμός τους κατόπιν τεχνικής συνεργασίας ανάμεσα στην αρμόδια νομική υπηρεσία του Υπουργείου και την ομοσπονδία.