Την δημιουργία μίας «task force» στην περιοχή του Αιγαίου ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος,  μία ομάδα που θα ασχολείται και θα παρεμβαίνει επικουρικά για την επίλυση προβλημάτων των κατοίκων των νησιών.

Η ομάδα θα αποτελείται από ιατρούς, διασώστες, νοσηλευτές, ψυχολόγους, μαίες και κοινωνικούς λειτουργούς.

Κατά τα άλλα, στην επίσκεψη του κ. Γρηγοράκου στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου κυριάρχησαν τα θέματα ιατρικού προσωπικού η έγκριση των οργανισμών των Νοσοκομείων της 2ης ΥΠΕ, η ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς και οι ιατροί που θα καλύπτουν τις ακτοπλοϊκές γραμμές.

Ο κ. Γρηγοράκος τόνισε ότι έχουν, ήδη, υπογραφεί οι διορισμοί όλων των ιατρών, που είχαν ολοκληρωθεί οι κρίσεις τους και των επικουρικών ιατρών για τα Νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ, σε σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, τον Αν. Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Σωτήριο Ζώτο και τον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Χαράλαμπο Πλάτση.

Ταυτόχρονα ο αναπληρωτής υπουργός συζήτησε θέματα εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών υγείας στη διάρκεια της θερινής περιόδου, με προοπτική κάλυψης και τη χειμερινή περίοδο, για τα νησιά της άγονης γραμμής.

Επίσης αποφασίσθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής μέσα από την συνεργασία των φορέων της 2ης ΥΠΕ, του ΕΚΑΒ και του ΕΚΕΠΥ.