Για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, μίλησαν οι ιεράρχες κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Ευποιίας για το έτος 2010 δαπανήθηκαν περισσότερα από ενενήντα έξι εκατομμύρια ευρώ, (96.234.510,47 ευρώ), για την συντήρηση και την λειτουργία των Ιδρυμάτων και για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά :“Η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί ένα τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο προς ανακούφιση των πασχόντων και αναξιοπαθούντων αδελφών μας, το οποίο επιτελείται με επτακόσια (700) περίπου Ιδρύματα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις.

Ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία της Ελλάδος έχει δαπανήσει :

- για το έτος 2004 το ποσόν των 62.862.240,10 ευρώ,

- για το έτος 2006 το ποσόν των 90.723.926,13 ευρώ

- για το έτος 2007 το ποσόν των 92.605.900 ευρώ

- για το έτος 2008 το ποσόν των 92.605.900,75 ευρώ και

- για το έτος 2009 το ποσόν των 92.023.217,75 ευρώ.

Επιπλέον, για το έτος 2010, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέβαλε το ποσόν των 600.000 ευρώ περίπου για Υποτροφίες συνολικά σε 100 Έλληνες Φοιτητές που σπουδάζουν στο Εξωτερικό και Αλλοδαπούς Φοιτητές που κάνουν τις σπουδές τους στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καλύπτοντας παράλληλα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλες τις περιπτώσεις που αυτή χρειάστηκε, μέχρι οι Φοιτητές να λάβουν την φοιτητική ταυτότητα από την Σχολή τους.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα της επιδοτήσεως του τρίτου τέκνου στην Θράκη, η Εκκλησία κατέβαλε για το έτος 2010 συνολικά το ποσόν του 1.086.276 ευρώ σε 917 οικογένειες.