Τη δυνατότητα να παίρνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι άδειες άνευ αποδοχών και παράλληλα να µπορούν να απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα διερευνά η κυβέρνηση.

Σύµφωνα µε δημοσίευμα στα "Νέα", µια τέτοια προοπτική εντάσσεται σε µία σειρά από σενάρια που εξετάζει το τελευταίο διάστηµα η κυβέρνηση για την περίπτωση που οι αποχωρήσεις από το Δηµόσιο δεν είναι οι επιθυµητές ως προς τον αριθµό.

Ως γνωστόν, ο κυβερνητικός στόχος είναι 50.000 αποχωρήσεις κάθε χρονιά, ούτως ώστε εάν διατηρηθεί τελικώς η αναλογία του 1/5 το κράτος να έχει τη δυνατότητα να προσλαµβάνει κάθε χρόνο 10.000 νέους υπαλλήλους.

Οπως εξηγεί κυβερνητική πηγή στα "Νέα", θα µπορούσε κάποιος δηµόσιος υπάλληλος να πάρει άδεια άνευ αποδοχών, να εργαστεί για πέντε χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα και αµέσως µετά να επιστρέψει στη θέση του έχοντας µάλιστα αποκτήσει και την εµπειρία της εργασίας από την ελεύθερη αγορά.

Αντιστοίχως, η κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόµενο να επιτραπεί η δυνατότητα part time (µερικής απασχόλησης) στο Δηµόσιο. Αυτό στην πράξη σηµαίνει, σύµφωνα µε κυβερνητικά στελέχη, ότι µία µητέρα ανήλικων παιδιών για παράδειγµα θα µπορούσε να εργάζεται µόνο τρεις ηµέρες την εβδοµάδα, κάτι που σηµαίνει ότι και η µισθοδοσία της θα τύχαινε της ανάλογης προσαρµογής.

Τα σενάρια γύρω από τη δυνατότητα να δοθεί ευελιξία στους δηµοσίους υπαλλήλους να µπορούν να µεταπηδήσουν στον ιδιωτικό τοµέα µε δυνατότητα επιστροφής ή να ανοίξουν µία επιχείρηση δεν είναι άσχετα µε τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της κυβέρνησης για την αναλογία που τελικώς θα ισχύσει στον αριθµό αποχωρήσεων και προσλήψεων.