Την... εγκράτεια στη μισθολογική δαπάνη για το Δημόσιο έχουν ως στόχο τα συναρμόδια υπουργεία και επεξεργάζονται το σχέδιο νόμου για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο.

Η κυβέρνηση πρέπει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει καταλήξει τουλάχιστον στο προσχέδιο, ώστε αυτό να έχει ψηφιστεί και να είναι έτοιμο να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2015.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», βασικά κρίτηρια για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών αποτελούν το πτυχίο και η αξιολόγηση προσωπικού. Η δεύτερη είναι βέβαια ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο, γίνεται αγώνας δρόμου να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως. Επιπλέον, το πρώτο μέτρο που θα επιστρατευτεί προκειμένου να περιοριστεί το μισθολογικό κόστος είναι η περικοπή επιδομάτων, όπως κατασκηνώσεων, παιδικού σταθμού, οι μεταφορές αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις η σίτιση, για όσους τη δικαιούνται.

Η επιτροπή εργασίας που επεξεργάζεται το σχέδιο, φέρεται να έχει καταλήξει στο εξής μοντέλο: την κατηγοριοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο, την αξιολόγηση της παραγωγικότητας τους και τον χρόνο πρόσληψής τους (αν είναι δηλαδή νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο ή παλιοί εργαζόμενοι).

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα το μέτρο αυτό θα φέρει μείωση στις αποδοχές περίπου 300.000 μη πτυχιούχων υπαλλήλων και κάποιο όφελος σε 250.000 υπαλλήλων -κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης. Παράλληλα όσοι δεν έχουν πτυχίο θα δουν και έμμεσες μειώσεις μέσω πιο αργής μισθολογικής ανέλιξης. Δημιουργούνται εμμέσως πλην σαφώς υπάλληλοι διαφόρων ταχυτήτων. Οι διάφορες ταχύτητες μάλιστα θα αυξάνονται και από την αξιολόγηση με βάση την οποία ένα ποσοστό 15% θα αντιμετωπίζει πρόβλημα όπως πάγωμα μισθού κλπ.