Το ποσό των 30 εκατ. ευρώ θα δώσει στις Περιφέρειες της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών για να να καλυφθούν δαπάνες μεταφοράς μαθητών.

Το ποσό, προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του έτους 2014. 

Όπως επισημαίνεται η δαπάνη αφορά στην εξόφληση έναντι της συνολικής δαπάνης για το σχολικό έτος 2013-2014.