Στις ίδιες τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκει η ευθύνη άσκησης ουσιαστικού ελέγχου στα περιεχόμενα των συγγραμμάτων, και το υπουργείο Παιδείας ασκεί τον τυπικό έλεγχο νομιμότητας.

Η υπόμνηση αυτή γίνεται από τον υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γιάννη Πανάρετο, με αφορμή ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, από το βουλευτή της ΝΔ, Σταύρο Καλαφάτη, με θέμα "καταγγελίες για λογοκλοπή σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης".

Το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά. Ταυτόχρονα, όμως, το Σύνταγμα προβλέπει και εναποθέτει στο Κράτος και το υπουργείο Παιδείας την εποπτεία, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών τους, αναφέρει στην έγγραφη απάντησή του ο κ. Πανάρετος, και ενημερώνει τον βουλευτή ότι το υπουργείο, με έγγραφο προς όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με όλες τις καταγγελίες λογοκλοπής που έχουν γίνει επίσημα στα Ιδρύματα αυτά, τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί σχετικά με την έρευνα των καταγγελλομένων, καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί η αποστολή των σχετικών εκθέσεων, στις περιπτώσεις που έχουν διαταχθεί Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις. Επίσης, έχει ζητηθεί η ενημέρωση για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων και ποινών στους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων.

Στην ερώτησή του, ο κ. Καλαφάτης, επισήμαινε ότι υπάρχουν ήδη επίσημες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ζήτημα, που αφορούν σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Ο βουλευτής της ΝΔ, αν και αναγνωρίζει ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από το υπουργείο, όσον αφορά στην πάταξη της λογοκλοπής, έχει καλέσει την πολιτική ηγεσία να ενημερώσει τη Βουλή, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε ουσιαστική διερεύνηση των ήδη κατατεθειμένων επίσημων καταγγελιών και δεν έχει κινήσει την όποια πειθαρχική διαδικασία.