Αλλαγές στην εγγραφή πτυχιούχων των νομικών σχολών στους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και αύξηση προέδρων εφετών περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που επισυνάφθηκε στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων των προέδρων εφετών κατά δέκα, με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων των εφετών.

Παράλληλα, αυξάνονται κατά τέσσερις οι εισαγγελείς πρωτοδικών και κατά τρεις οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών-παρέδρων εισαγγελίας.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η κατά παρέκκλιση απόσπαση του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, έως δύο έτη, στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, καθώς διαπιστώνεται «ακραία υποστελέχωση» της Υπηρεσίας και των εν λόγω ΝΠΔΔ.

Την ίδια στιγμή προβλέπεται η εξέταση των επαγγελματικών προσόντων έκαστου υποψηφίου ασκούμενου δικηγόρου, από Επιτροπή στην οποία θα μετέχουν οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, καθώς και ένας ακόμη πρόεδρος, οριζόμενος από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, από κοινού με τον πρόεδρο του συλλόγου στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο υποψήφιος ασκούμενος δικηγόρος.

Η διαδικασία εφαρμόζεται, όχι μόνον στους απλούς πτυχιούχους νομικών σχολών, αλλά και στους ήδη εγγεγραμμένους για πραγματοποίηση δικηγορικής άσκησης σε σύλλογο χώρας μέλους της ΕΕ –και με αυτήν επιδιώκεται η αποφυγή εγγραφής εκείνων που δεν έχουν τα απαιτούμενα από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, προσόντα.

Τέλος, με την τροπολογία καλύπτονται αναδρομικά και οι δαπάνες λειτουργίας του μη κερδοσκοπικού ΝΠΙΔ, «Επάνοδος» (που δεν υπερβαίνουν τα 90.000 ευρώ), το οποίο επιλαμβάνεται της στέγασης, σίτισης, ημερήσιας οικονομικής αρωγής και μετακινήσεων αποφυλακισθέντων.

Θεσπίζεται εξάλλου για τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η υποχρεωτική ασφάλιση κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, για κύρια σύνταξη στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (τομέας Ασφάλισης Νομικών).