Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Κομισιόν τα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών που πλήττονται από το ρωσικό εμπάργκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 29,7 εκατ. ευρώ για αποσύρσεις και 3 εκατ. Ευρώ για δράσεις προώθησης.

Ο κανονισμός προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 29,7 εκατ. ευρώ σε οργανώσεις παραγωγών καθώς και σε μεμονωμένους παραγωγούς για αποσύρσεις (δωρεάν διανομή, λιπασματοποίηση, κ.λπ).

Η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει έως και το 10% κατ' ανώτατο όριο του όγκου παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών.

Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη οργάνωσης θα πρέπει να λάβουν το 50% των ποσών που προβλέπονται στο πλαίσιο της υφιστάμενης χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ειδική στήριξη ύψους 3 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες προώθησης. Τα ποσά κατανέμονται σε τέσσερις χώρες ως εξής: Ελλάδα 317.000 ευρώ, Ισπανία, 1,13εκατ. ευρώ, Ιταλία 1,28 εκατ. ευρώ και Γαλλία 262.000 ευρώ.

Διαφωνεί η Ελλάδα στην κατανομή

Η αντιπροσωπεία της Ελλάδας διαφώνησε με την κατανομή των κονδυλίων και  ζήτησε τον επαναπροσδιορισμό των ποσών με κριτήριο το μερίδιο των εξαγωγών της κάθε χώρας προς τη Ρωσία και όχι με βάση τον αριθμό παραγωγών και το ύψος της συνολικής παραγωγής, που χρησιμοποίησε η Επιτροπή.  

Η Επιτροπή τελικά ανακοίνωσε, ότι προετοιμάζεται νέος, διορθωτικός κανονισμός, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνολικότερα οι συνέπειες από τις ρωσικές απαγορεύσεις αλλά και για να βελτιωθούν σημεία του εκδοθέντος κανονισμού. 

Για το λόγο αυτό ζήτησε από τα κράτη – μέλη, την αποστολή γραπτών παρατηρήσεων σήμερα. 

Οι παρατηρήσεις της Ελλάδας

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι παρατηρήσεις της Ελλάδας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 

  • Επέκταση προορισμών απόσυρσης και για μεταποίηση, προκειμένου τα ροδάκινα να χυμοποιηθούν και να διανεμηθούν δωρεάν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις αλλά και σχολεία.
  • Η στήριξη για τους ροδακινοπαραγωγούς που δεν είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών να ανέρχεται, επίσης, σε ποσοστό 100% όπως ισχύει και για τις Ο.Π. καθώς, επίσης, και επέκταση προορισμού απόσυρσης στην μεταποίηση (χυμοποίηση)
  • Να προβλεφθεί δυνατότητα σύναψης συμβάσεων των μη μελών  Ο.Π. και με «ένα σχήμα ισοδυνάμου χαρακτήρα αναγνωρισμένο από το Κράτος Μέλος» που θα διαχειριστεί τις αποσύρσεις τους.
  • Να αυξηθεί το ποσό που κατανέμεται στην Ελλάδα για ενέργειες προώθησης υπολογιζόμενο με βάση το ποσοστό εξαγωγών της κάθε χώρας προς τη Ρωσία, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών ροδάκινων και νεκταρινιών προς τη συγκεκριμένη αγορά.

Διαβάστε ολόκληρο τον κανονισμό