Χίλιοι εννιακόσιοι εβδομήντα τρεις υπάλληλοι αποχώρησαν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, και τους εποπτευόμενους από το υπουργείο οργανισμούς, το 2010, σύμφωνα με έγγραφη απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Πάνου Μπεγλίτη, σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κώστα Αϊβαλιώτη.

Οι κενές οργανικές θέσεις θα καλυφθούν με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, που θα γίνουν κατ΄εφαρμογήν της ισχύουσας αναλογίας 1 πρόσληψη προς 5 αποχωρήσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και με τυχόν μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προστίθεται στην απάντηση του αναπληρωτή υπουργού.

Ο κ. Μπεγλίτης επισημαίνει, μάλιστα, ότι σύμφωνα με την οδηγία του υπουργείου Εσωτερικών, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη επιτυχόντων προηγούμενων ετών που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ παρά μόνο μετά από σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή, κατά τον περασμένο χρόνο υπήρξαν οι ακόλουθες μεταβολές στο προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

*Σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ: δεν συνταξιοδοτήθηκε κανένας υπάλληλος του Πολεμικού Μουσείου,

*Σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου Στρατού : Παραιτήθηκαν 600 μόνιμοι υπάλληλοι και 22 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σημειώνεται ότι στις υπηρεσίες του ΓΕΣ προβλέπονται συνολικά 15078 οργανικές θέσεις και σήμερα υπηρετούν 5013.

Οι εκκρεμότητες για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων αφορούν 195 θέσεις με πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, που δεν έχει υλοποιηθεί και τυχόν μετατάξεις προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σε ό,τι αφορά τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που εποπτεύονται από το ΓΕΣ παραιτήθηκαν 84 υπάλληλοι. Ειδικότερα στο ΝΙΜΤΣ οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 322 και αναμένεται η πρόσληψη 29 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ.

*Σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου Ναυτικού: Παραιτήθηκαν 255 μόνιμοι υπάλληλοι και 134 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού 2 μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι. Εκκρεμούν δε οι διαδικασίες κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων μέσω του ΑΣΕΠ στη βάση της αναλογίας 1 πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία μετατάξεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

*Σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας: Αποχώρησαν λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης, παραίτησης ή θανάτου 425 μόνιμοι υπάλληλοι και 41 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μεταφέρθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις στο ΓΕΑ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 42 υπάλληλοι της ΟΑ εκ των οποίων 35 αποδέχθηκαν τη θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και εκκρεμούν οι μετατάξεις 2 υπαλλήλων από τον ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το 2011 υποβλήθηκε αίτημα πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την κάλυψη λειτουργιών της ΠΑ στη βάση της αναλογίας 1 πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις.

*Από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τέλος, αποχώρησαν 410 εργαζόμενοι, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Για την εταιρεία προβλέπεται η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και ο προσδιορισμός αριθμού προσωπικού, διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.