Διαφορετικός τρόπος εξόφλησης των προμηθευτών, αποφασίσθηκε κατά τη σύσκεψη, που είχαν σήμερα, οι γγ Υγείας, Νίκος Πολύζος, Οικονομικών, Ηλίας Πλασκοβίτης, και Εργασίας, Αθήνα Δρέττα.

Αποφάσισαν να γίνεται τιμολόγηση ανά περιστατικό και ανά ασθενή και να εξοφλούνται οι προμηθευτές εντός 45 ημερών.

Σε ό,τι αφορά τα χρέη προς τους προμηθευτές των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2011, όπως είπαν, έχουν δοθεί ήδη 200 εκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή τους, ενώ δεσμεύτηκαν ότι για τις οφειλές του 2010 θα εξοφληθεί το εννιάμηνο του έτους έως τον επόμενο Μάϊο.