Στη δημιουργία Μηχανογραφικού Συστήματος Καταγραφής Αποτελεσμάτων των προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, εξεταστών και εκπαιδευτών προχωρά το υπουργείο Μεταφορών.

Σκοπός της απόφασης που υπεγράφη σήμερα από τον υφυπουργό Μιχάλη Παπαδόπουλο, είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης.

Όλοι οι εξεταστές της χώρας υποχρεούνται πλέον καθημερινά να καταγράφουν στοιχεία όπως συνολικό αριθμό εξεταζόμενων υποψηφίων οδηγών, συνολικό αριθμό επιτυχόντων, ποσοστό επιτυχίας ανά κατηγορία οχήματος ανά φύλο και κατηγορία ηλικιών εξεταζόμενων υποψηφίων, συνολικό αριθμό και ποσοστό σημείων απόρριψης αποτυχόντων, συνολικό αριθμό εξεταζόμενων ανά εξεταστή και εκπαιδευτή, ποσοστό επιτυχίας και αποτυχίας ανά εκπαιδευτή και εξεταστή κλπ.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο «το μέτρο αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στο θέμα της εξέτασης υποψηφίων οδηγών».