Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», του υπουργείου Εργασίας, αφού ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, την πρώτη Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις παρεμβάσεις σίτισης και κοινωνικής φροντίδας των αστέγων οι οποίες θα αποτυπώνονται σε ατομικό σχέδιο επανένταξης.

Στόχοι του προγράμματος που θα ωφελήσει περίπου 800 άστεγους σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου είναι:

  • Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
  • Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της προώθησης στην απασχόληση ,εργασία στον ιδιωτικό τομέα, κατάρτιση, επαγγελματική δραστηριοποίηση, απασχόληση στον αγροτικό τομέα.

Το πρόγραμμα αφορά οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων.

Ταυτόχρονα αφορά οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, και γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας

Ακόμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται και η στήριξης μετακίνησης - μετοίκησης από περιφέρεια σε περιφέρεια, από πόλη σε χωριό και η εγκατάσταση σε αγροτική περιοχή κ.λ.π.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 9.400.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του πρωτογενούς πλεονάσματος του κρατικού προϋπολογισμού.