Μέχρι σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις οι μητέρες, επί των προσωρινών πινάκων για την ένταξη παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, που συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

Οι μητέρες που είναι εκτός προγράμματος μπορούν, αν κρίνουν ότι αδικήθηκαν, να στέλνουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά με στόχο να αυξήσουν τη μοριοδότησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, ενώ οι οριστικοί πίνακες θα ανακοινωθούν από την ΕΕΤΑΑ τις επόμενες ημέρες.