Οι καινοτόμες ιδέες που «βλέπουν» τις ανάγκες της κοινωνίας, ιδιαίτερα αν προέρχονται από νέους ανθρώπους, τελικά δικαιώνονται. Έτσι, δυο από τα σχέδια που στήριξαν οι υποτροφίες της Γιάννας Αγγελοπούλου στο Clinton Global Initiative University, πέρα από τη δική τους επιτυχία γνωρίζουν ήδη την αναγνώριση της Βρετανικής Κυβέρνησης. 

Πρόκειται για τα σχέδια και τις αντίστοιχες επενδυτικές πρωτοβουλίες της Ειρήνης Μαλλιαράκη και του Μιλένκο Πίλιτς, όπως έχουν διαμορφωθεί και δοκιμασθεί, για πρόσθετη στήριξη, για δημιουργία επαφών και διεθνή διάδοση (μαζί με το κόστος 12μηνης παραμονής στην Μεγάλη Βρετανία).

Το Πρόγραμμα Hey Success του Μιλένκο Πίλιτς είναι ένας διεξοδικός διαδικτυακός  οδηγός, που βοηθάει νέους - κυρίως φοιτητές - να επισημάνουν και να αξιοποιήσουν πρακτικά ευκαιρίες για μεταπτυχιακά, για υποτροφίες, stages, συνέδρια και συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας ανά τον κόσμο.   Το πρόγραμμα αυτό ήδη έχει συγκεντρώσει 2180 ευκαιρίες από 145 χώρες, και έχει παρουσιαστεί σε διεθνή Μέσα όπως το CNN, το Huffington Post ή στο TEDx.

To πρόγραμμα Filisia της Ειρήνης Μαλλιαράκη δημιουργεί τη δυνατότητα , με τη χρήση ασύρματων συσκευών (που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες και φώτα LED), να υποβοηθούνται άτομα με ασθένειες όπως ο αυτισμός, η εγκεφαλική παράλυση ή το σύνδρομο Down, να ασκούν τις δυνατότητές τους, να βρίσκουν τρόπους αναψυχής και ταυτόχρονα να βελτιώνουν την κατάστασή τους. Για την εφεύρεση αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο.

Η διαφορετικότητα των πρωτοβουλιών αυτών αλλά και η μέριμνα που εκδηλώνουν για καθημερινές καταστάσεις και προβλήματα, τα δρομολογεί σε πορεία έξω από τα Ελληνικά σύνορα.