Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας, την Τρίτη στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιήσει η Ομoσπovδία Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες.

Σε επιστολή τους προς τον υπουργό, επισημαίνουν ότι «η υποστέλεχωση στα ειδικά σχολεία καταδικάζει τους μαθητές να φοιτήσουν σε σχολεία άδεια από εκπαιδευτικό προσωπικό». Επιπλέον, η Ομοσπονδία ζητεί να αρθεί η διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών με αναπηρία.